เกี่ยวกับเรา

Blog นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง

                                                                                                  

 

                                                                                                            ครูทัศนีย์  ไชยเจริญ

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: