วัดเจตคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ

 ค่านิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทย
1.หญิงไทยมักจะรักนวลสงวนตัว ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน
2.ชายไทยไม่ควรสำส่อนทางเพศเพราะอาจเกิดผลเสียโดยการติดโรค
3.ชายไทยมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิง ไม่หลอกลวง ไม่ข่มเหงน้ำใจ
4.ชายไทยรับผิดชอบต่อครอบครัว

วัยรุ่นในปัจจุบันควรมีเจตคติที่ดีว่าทั้งสองเพศมีความสำคัญเท่าเทียมกัน การสร้างสรรค์สังคมจึงจะเกิดขึ้น
ค่านิยมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีและยังใช้ได้ในสังคมปัจจุบัน วัยรุ่นจึงควรรักษาค่านิยมที่ดีไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา เช่น ครอบครัวแตกแยก โรคทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์นอกสมรส การค้าประเวณี การสำส่อนทางเพศ เป็นต้น
แบบสอบถามวัดเจตคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ  คลิกที่นี่
ขอบคุณที่มา songchai.rwb.ac.th/a4/q1.doc
Advertisements
Categories: ปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติเรื่องเพศ | 8 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

8 thoughts on “วัดเจตคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ

 1. nattawan tunthang

  เรื่องเพศดีจริงๆ

 2. Pingback: ทบทวนสาระที่ 2 « Sex education and life.

 3. ด.ญ.ผริตา บุญประดิษฐ ชั้นม.2/1

  วัยรุ่นไทย สมัยนี้ ต้องมีค่านิยมทางเพศที่ดี ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการ รักนวลสงวนตัว ของผู้หญิง และการมีความรับ ผิดชอบ ของผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็น ความรับ ผิดชอบในครอบครัว และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้หญิง ดังนั้นวัย รุ่น ควรจะป้องกันและเรียนรู้ไว้ เพราะ อาจ ก่อให้เกิด ปัญหาตามมา มากมาย เช่น ครอบครัวแตกแยก โรคทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์นอกสมรส การค้าประเวณี ของผู้หญิง และการสำส่อนทางเพศ ซึ่งสิ่งเหล่า นี้ เป็นเรื่องที่ใหญ่โต แก่ วัยรุ่นส่วนใหญ่ ดังนั้น เราควร รู้จักการป้องกัน การแก้ปัญหา และเรียนรู้ไว้ก่อน เป็นต้น

 4. กุลณัฐ คำขจร

  การตั้งครรค์ในวัยเรียนเกิดปัญหามากมายเช่น เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก
  เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์
  การค้าประเวณี และอื่นๆอีกมากมาย

 5. ด.ช.ณัฐฐาศักดิ์ ดวงเนตร

  การมีความรับ ผิดชอบ ของผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นความรับ ผิดชอบในครอบครัว และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้หญิง ดังนั้นวัย รุ่น ควรจะป้องกันและเรียนรู้ไว้เพราะ อาจก่อให้เกิด ปัญหาตามมา มากมาย เช่น ครอบครัวแตกแยก โรคทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์นอกสมรสการค้าประเวณี ของผู้หญิง และการสำส่อนทางเพศซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โต แก่วัยรุ่นส่วนใหญ่ดังนั้นเราคว รู้จักการป้องกันการแก้ปัญหาและเรียนรู้ไว้ก่อน

 6. เสาวคนธ์ สุดฃาดา

  การที่เด็กผุ้หญิงไทยท้องโดยไม่พร้อม เดฃกิดจากการที่ไม่ป้องกัน ไม่ระวัง และเกิดจากการที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วจะทำอะไรก้ได้ คิดแต่สนุกอย่างเดียวไม่ถึงอะไรภายหลัง เมื่อตั้งครรถ์แล้ว ก็ไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูก อัพอายที่มีลูกก่อนวัยควร ยังใช้ชีวิตวัยรุ่นยังไม่เพียงพอ เลยเป็นเหตุให้ตั้งครรถ์ทั้งที่ยังไม่พร้อม

 7. มลฑกา สีสุดโท

  การป้องกันตัวเองค่ะ
  การควบคุมตัวเอง
  การตั้งครรค์ในวัยเรียนเกิดปัญหามากมายเช่น เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก
  เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์
  เพื่อไม่ไห้เกิดสิ่งผิดพลาด
  จะได้ไม่เสียอนาคต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: