ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเพศ

การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่   พันธุกรรม    อาหาร    การออกกำลังกาย  การพักผ่อน  การทำงานของต่อมไร้ท่อตลอดจนการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บและการบาดเจ็บจากอุบัติภัย

แม้ว่าปัจจัยด้านพันธุกรรมและการทำงานของต่อมไร้ท่อหากเกิดความผิดปกติขึ้นแล้วจะรักษาหรือแก้ไขได้ยาก แต่ถ้าเรารู้จักสังเกตตนเองและรีบไปปรึกษาแพทย์ก็จะช่วยบรรเทาความรุนแรงลงได้ สำหรับปัจจัยด้านอื่น ๆ นั้นจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของวัยรุ่น หากวัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสม รู้จักที่จะวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการก็จะนำไปสู่การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี จะก้าวจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ ที่มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ขอบคุณที่มา  ครูพรรณลักษณ์  ศรีธนเศวต

สื่อการเรียนรู้  การเจริญเติบโตทางเพศในวัยรุ่น  คลิกที่นี่ 

Advertisements
Categories: ปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติเรื่องเพศ | 12 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

12 thoughts on “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเพศ

 1. ด.ญ.สลิลทิพย์ นิละนนท์

  ได้รู้เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและส่วนประกอบของต่อมไร้ท่อว่ามีอะไรบ้างและมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้ามีภาพประกอบมากกว่านี้คงจะดีนะคะและทำใหัเรารู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไรและเราควรปฏิบัติตนอย่างไรควรดูแลตัวเองอย่างไรและได้รู้วิธีการปฏิบัติตนอย่างไรให้ดูเรียบร้อยน่ารักน่าเอ็นดูและได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของวัยรุ่นช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไรและเราควรปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมค่ะ

 2. ศิรินันท์ จันทร์ท้วม

  ได้รับรู้เรื่องเพศว่าในตัวเรามีอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่รู้แต่พอเราอ่านเรารู้เราก็เข้าใจมากขึ้น
  เราสามารถนำสิ่งตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้…หากวัยรุ่นมีความรู้เข้าใจ และปฎิบัติถูกต้องและเหมาะสม
  รู้จักการวางแผนตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการก็นำไปสู่การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี
  จะก้าวจากวัยเด็กไปวัยผู้ใหญ่มีสุภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 3. ด.ญ. นนทิยา ป่ากว้าง ม.2/1

  ความรู้ที่ได้ในวันนี้นะค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่น คือ วัยรุ่นชายจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคือ มีไหล่กว้าง มีเสียงแตกห้าว มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ รักแร้ ต่อไปการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่นเพศหญิง คือ มีสะโพกผาย มีเสียงเล็กแหลม มีสิวขึ้นและมีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ รักแร้ เช่นเดียวกับวัยรุ่นชาย เพราะฉนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายก้ควรปรับสภาพของตนเองให้เหมาะสม

 4. ด.ญ.ธิดารัตน์ มาสอน ม2/1

  ทำให้รู้จักการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาการของวัยรุ่น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์
  การเติบโตและการพัฒนาการ ขึ้นอยู่กับพันธุกรรม อาหาร การออกกำลังกาย จะทำให้เราเจริญเต้บโตได้ดี
  ถ้าเรามีปัญหาทางด้านร่างกายก็ควรจะไปพบแพทย์ ก็จะช่วยให้อาการเหล่านั้นทุเลาลงบ้าง
  ส่วนอาหารการกินที่ทำให้เราเจริญเติบโตก็จะมี นม ข้าว เป็นต้น และเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 5. ด.ญ. จารุวรรณ ด่านมะลิ ชั้นม.2/1

  มีความรู้มากเลยค่ะ ได้รู้ในเรื่อง การเจริญเติบโตของวัยรุ่น การเจริญเติบโตของวัยรุ่น เพศชายและเพศหญิง มีการเจริญเติบโตมากมาย เช่น เพศชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกายคือ จะมีเสียงที่ทุ้มใหญ่ จะมีการฝันเปียก จะมีกลิ่นตัว เป็นต้น ส่วนเพศหญิง จะมีการเจริญเติญโตคือ มีเสียงที่เเหลมขึ้น เเละจะมีกลิ่นเป็นต้น และนี่คือความรู้ที่ฉันได้รับในการอ่านครั้งนี้ค่ะ

 6. ด.ญ. กาญจนา ตรงฉิน ม.2

  ทำให้เรารู้ถึงพัฒนาการทางเพศของทั้งสองเพศเช่นเพศชายจะมีการสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเสียงจะใหญ่ขึ้นและมีหนวดส่วนเพศหญิงก็จะมีเสียงที่แหลมหน้าอกใหญ่ขึ้นและสะโพกจะพายและยังรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ทางเพศอีกด้วยอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดเป็นธรรมดาหรืออาจจะโวยวายในเรื่องที่ไม่พอใจเมื่อเห็นอย่างนี้ก็จะรู้ได้ว่านี้คือการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์นั้นเอง

 7. ปนัดดา สิงคูบอน

  ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายและอวัยวะเพศ รู้เรื่องการเกิดฝันเปียกของผู้ชาย ว่าจะเกิดขึ้นเวลากลางคืน จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว และการเกิดประจำเดือนของผู้หญิงว่าเป็นอย่างไร ได้รู้เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและส่วนประกอบของต่อมไร้ท่อว่ามีอะไรบ้างและเป็นอย่างไร อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายว่ามีอะไรบ้าง อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง และรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ และรู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสม

 8. ด.ญ.สุวิมล ทองเจริญ ม.2/1

  ไดัความรู้เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติเรื่องเพศ
  ว่ามีการเจริญเติบโตของร่ายกายของวัยรุ่นเราเป็น อย่างไรบ้างเมื่อโตขึ้นไปเเล้วมีการพัฒนาการของร่างกายเราควรจะปรับตัวยังไงควรไปปรึกษาพ่อแม่หรือไปพบเเพทย์ก็ได้ ถ้าวัยรุ่นเรารู้จักวิธีการที่ถูกต้องเเละเหมาะสม
  เเล้วเราจะได้มีประสิทธิในการเจริญเติบโตที่ดี เเละสมบูรณ์

 9. รัตติกาล ห่อทรัพย์

  ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ปัจจัยการเจริญเติบโตทางเพศ
  ส่วนการเจริญเติบโตของเเต่ละเพศต่างกันบางอย่าง ผู้ชายก็จะมีเสียงทุ้ม เเตกห้าว และมีขนขึ้นที่อวัยวะเพศ เช่น
  รักแร้ หน้าแข้ง และอวัยวะเพศ ส่วนผู้หญิงก็จะมีเสียงเเหลม และมีขนขึ้นตามอวัยวะเพศ
  เเล้วถ้าหากเรามีอาการผิดปกติเราก็ควรไปพบเเพทย์

 10. ด.ญ.เบญญา เจริญศรี ม.2/1

  ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา การเจริญเติบโตของเพศชายและเพศหญิง เพศชายจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายคือเกิดการฝันเปียกส่วนเพศหญิงจะเป็นประจำเดือน ได้รู้เรื่องต่อมไร้ท่อว่ามีอะไรบ้าง มีลักษณะแบบไหนอย่างไรและจะมีภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เพราะวัยรุ่นจะอารมณ์ร้อน หงุดงิดง่าย และการปฎิบัติตนเพื่อให้เข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้น

 11. นนทวัฒน์ สุวรรณ

  การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่นขึ้นอยู่กับปัจจัญต่างๆได้แก่ พันธุกรรม อาหาร การออกกำลังกายการผักผ่อนการทำงานของต่อมไร้ทอ้ต่อมไร้ท่อหากเกิดผิดปกติขึ้นแล้วจะแก้ไขรักษได้ายากถัาเรารู้จักสังเกตุตนเองรีบไปปรึกษาแพทย์สำหรับปัจจัยด้านอื่นๆจะขึ้นอยู่กับการประติบัตตนของวัยรุ่นวัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักที่วางแผนการสร้างเสริมสุขภาพตามภาวการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมอย่างมีความสุข

 12. ด.ช.ปรีชา ผาผง

  เรื่องเพศเป็นสิ่งทีควรระวังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะเพศหญิงที่ควรระวังเพศชาย
  เพศเป็นเพศที่มีอารมณ์ง่ายมากครับข้อควรระวัง ห้ามไปไหนมาไหนคนเดียว
  ในทางที่เปลี่ยวๆมากควรไปกันหลายๆคนครับเนื่องจากเพศชายเป็นเพศาี่แข็งแรง
  อาจถูกฆ่าห่มหืนได้เช่นเดียวกันครับจบแล้วครับเรื่องเพศหน้ารู้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: