การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

                    วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด

 พัฒนาการของวัยรุ่น

วัยรุ่น จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กย่างอายุประมาณ 12-13 ปี เพศหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเพศชายประมาณ 2 ปี

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

ขอบคุณที่มา  นพ. พนม เกตุมาน

Advertisements
Categories: การเปลี่ยนแปลง, หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น | 14 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

14 thoughts on “การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

 1. Pawinee Mhuhan

  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
  ผู้หญิง
  ด้านร่างกาย
  1. หน้าอกขยาย , สะโพกผายออก,เอวคอด, เสียงแหลมเล็ก, มีสิว-กลิ่นตัว,ขนขึ้นที่ลับ
  2. รังไข่-ผลิตไข่ ,มีประเดือน(โปรเจสเตอโรน)
  ด้านสติปัญญา
  1. สนใจการเรียนชอบจดจำ ,ท่องบทเรียน
  2. ชอบเรียนรู้ภาษา,ศิลปะ,ความงาม,จินตนาการคิดมาก
  ด้านอารมณ์
  1. อารมณ์อ่อนไหว-ไม่คงที่,อ่อนโยน,ขี้อาย ชอบวิตกกังกล – อิจฉาริษยา
  2. สนใจเพศตรงข้าม- มีความรู้สึกทางเพศแต่เก็บความรู้สึก
  ด้านสังคม
  1. ให้ความสำคัญกับเพื่อน, ครอบครัว ติดเพื่อน
  2. ชอบแต่งตัวตามสมัย – ชอบเดินห้างสรรพสินค้า นุ่งน้อยห่มน้อย ระวังการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
  ผู้ชาย
  ด้านร่างกาย
  1. กล้ามเนื้อใหญ่,มีหนวดเครา,อกผาย,มีสิวกลิ่นตัว มีขนขึ้นที่ดับ
  2. อัณฑะ ผลิตอสุจิ ฝันเปียก (เทสโทสเตอโรน)
  ด้านสติปัญญา
  1. อยากรู้อยากเห็น ชอบค้นคว้าทดลอง
  2.ชอบการคิดคำนวณ คาดคะเนคิดวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผล
  ด้านอารมณ์
  1. อารมณ์ร้อน-รุนแรง เปลี่ยนแปลงง่าย รักอิสระ ดื้อรัน
  2. สนใจเพศตรงข้าม มีความรู้สึกทางเพศ แสดงออกเปิดเผย
  ด้านสังคม
  1. รักเพื่อนต้องการให้เพื่อนยอมรับอยู่ในกลุ่ม
  2. ชอบคล้อยตามเพื่อน เสี่ยงการติดยาเสพติด และโรคทางเพศสัมพันธ์

 2. เด็กหญิง ศิริวิมล พันพรม (ปอ)

  ลักษณะการเปล่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ พัฒนาการทางเพศ (เพศหญิง)
  1. หน้าอกขยาย , สะโพกผายออก,เอวคอด, เสียงแหลมเล็ก, มีสิว-กลิ่นตัว, ขนขึ้นที่ลับ

  2. รังไข่-ผลิตไข่ ,มีประเดือน(โปรเจสเตอโรน)

  ด้านสติปัญญา

  1. สนใจการเรียนชอบจดจำ ,ท่องบทเรียน

  2. ชอบเรียนรู้ภาษา,ศิลปะ,ความงาม,จินตนาการคิดมาก

  ด้านอารมณ์

  1. อารมณ์อ่อนไหว-ไม่คงที่,อ่อนโยน,ขี้อาย ชอบวิตกกังกล – อิจฉาริษยา

  2. สนใจเพศตรงข้าม- มีความรู้สึกทางเพศแต่เก็บความรู้สึก

  ด้านสังคม

  1. ให้ความสำคัญกับเพื่อน, ครอบครัว ติดเพื่อน

  2. ชอบแต่งตัวตามสมัย–ชอบเดินห้างสรรพสินค้า นุ่งน้อยห่มน้อย ระวังการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

 3. สกุลรัตน์ อานจันทึก

  การเปลี่ยนของวัยรุ่นจะมีอยู่ 4 อย่าง คือ
  1 ด้านร่างกาย คือ แขนขาจะยาวขึ้น สะโพกผาย หน้าอกใหญ่ขึ้น
  2 ด้านจิตใจ และอารมณ์ คือ จอารมณ์จะปั่นป่วน เปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิดง่าย เครียดง่าย โกรธง่าย
  3 ด้านสังคม คือ วัยนี้ไม่ค่อยสนิทสนมคลุกคลีกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิม แต่จะสนใจเพื่อนมากกว่า
  4 ด้านสติปัญญา คือ วัยนี้คิดคำนวณคาดคะเนเป็นเหตุเป็นผล

 4. กุลณัฐ คำขจร

  การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น

  ด้านร่างกายผู้ชายจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้หญิง ผู้ชายจะเริ่มมีขนหน้าอกหน้าแข้งและก็ขนบริเวณอวัยวะเพศ
  ผุ้หญิงจะเริ่มมีหน้าอกใหญขึ้น มีสะโพกผายขึ้น มีขนบริเวณอวัยวะเพศ และเริ่มเป็นประจำเดือน

  ด้านอารมณ์วัยรุ่นจะเริ่มมีอารมณ์รุนแรง อยากรู้ อยากลอง และมีอารมณ์ฉุนเฉียว

  ด้านสังคมวัยรุ่นจะให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าครอบครัว และจะชอบแต่งกายนุ่งน้อยห่มน้อยและเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

  ด้านสติปัญญาวัยรุ่นจะมีสติปัญญาดี จดจำดี ชอบบทเรียน และเรียนรู้ได้ง่ายว่องไว

 5. เด็กหญิง นันทนา สมสง่า

  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น มี4 อย่างดังนี้

  1 .วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน
  2. เสี่ยงการติดยาเสพติด และโรคทางเพศสัมพันธ์
  3. ผู้ชาย กล้ามเนื้อใหญ่,มีหนวดเครา,อกผาย,มีสิวกลิ่นตัว มีขนขึ้นที่ดับและผู้หญิง หน้าอกขยาย , สะโพกผายออก,เอวคอด, เสียงแหลมเล็ก, มีสิว-กลิ่นตัว,ขนขึ้นที่ลับ
  4. การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น

 6. จามจุรี สิงขอนอาจ

  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น มี 3 ข้อ คือ

  1.) การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย

  2. )การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ สังคม

  3. )การเปลี่ยนแปลงด้านทางจิตใจ

 7. กันติชา ยาศรี

  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีอยู่ 4 ด้านคือ

  1ด้านร่างกาย คือ นํ้าหนักและส่วนสูง จะมีอัตราเพิ่มสูงสุด เด็กผู้หญิงจะมีนํ้าหนักเพิ่มถึงปีละ 4-5 กิโลกรัม
  เด็กผู้ชายจะเพิ่มปีละ5-7 กิโลกรัม ความสูงมีอัตราเพิ่มสูงสุดเช่นกัน โดยเด็กผู้หญิงจะสูงปีละ 6-7 เซนติเมตร
  เด็กผู้ชายจะสูงปีละ7-9 เซนติเมตร การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ กล้ามเนื้อและกระดูกแขนขา มีอัตราเพิ่มสูงสุดเช่นกันมี การเพิ่มประมาณของโปแตสเซียมในร่างกาย ปริมาณในเซลล์
  ขนาดของปอด หัวใจ ปริมาณของเม็ดเลือดและฮีโมโกบิน
  2ด้านจิตใจและอารมณ์ คือเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น ความเจ็บป่วย การเสื่อมของระบบต่างๆ กดดันทางอารมณ์
  3ด้านสังคม คือ ให้ความสำคัญกับเพื่อน ครอบครัว ติดเพื่อน ชอบแต่งตัวตามสมัย-ชอบเดินห้างสรรพสินค้า นุ่งน้อยห่มน้อย ระวังการถูกล่วงระเมิดทางเพศ
  4 ด้านสติปัญญา คือสนใจการเรียนชอบจดจำ ท่องบทเรียน ชอบเรียนภาษา ศิลปะ ความงาม
  จินตนาการคิดมาก

 8. เสาวคนธ์ สุดชาดา

  ผู้ชาย

  ด้านร่างกาย

  1. กล้ามเนื้อใหญ่,มีหนวดเครา,อกผาย,มีสิวกลิ่นตัว มีขนขึ้นที่ดับ

  2. อัณฑะ ผลิตอสุจิ ฝันเปียก (เทสโทสเตอโรน)

  ด้านสติปัญญา

  1. อยากรู้อยากเห็น ชอบค้นคว้าทดลอง

  2.ชอบการคิดคำนวณ คาดคะเนคิดวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผล

  ด้านอารมณ์

  1. อารมณ์ร้อน-รุนแรง เปลี่ยนแปลงง่าย รักอิสระ ดื้อรัน

  2. สนใจเพศตรงข้าม มีความรู้สึกทางเพศ แสดงออกเปิดเผย

  ด้านสังคม

  1. รักเพื่อนต้องการให้เพื่อนยอมรับอยู่ในกลุ่ม

  2. ชอบคล้อยตามเพื่อน เสี่ยงการติดยาเสพติด และโรคทางเพศสัมพันธ์

  ผู้หญิง

  ด้านร่างกาย

  1. หน้าอกขยาย , สะโพกผายออก,เอวคอด, เสียงแหลมเล็ก, มีสิว-กลิ่นตัว, ขนขึ้นที่ลับ

  2. รังไข่-ผลิตไข่ ,มีประเดือน(โปรเจสเตอโรน)

  ด้านสติปัญญา

  1. สนใจการเรียนชอบจดจำ ,ท่องบทเรียน

  2. ชอบเรียนรู้ภาษา,ศิลปะ,ความงาม,จินตนาการคิดมาก

  ด้านอารมณ์

  1. อารมณ์อ่อนไหว-ไม่คงที่,อ่อนโยน,ขี้อาย ชอบวิตกกังกล – อิจฉาริษยา

  2. สนใจเพศตรงข้าม- มีความรู้สึกทางเพศแต่เก็บความรู้สึก

  ด้านสังคม

  1. ให้ความสำคัญกับเพื่อน, ครอบครัว ติดเพื่อน

  2. ชอบแต่งตัวตามสมัย – ชอบเดินห้างสรรพสินค้า นุ่งน้อยห่มน้อย ระวังการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

 9. นิตยา พิมทราย

  การเปลื่ยนแปลงของวันรุ่น
  การเปลื่ยนแปลงเช่น ความสูง หรือน้ำหนักเพิ่มขึ้น
  ด้านจิตใจและอารมฌ์อารมฌ์ของวันรุ่นจะแปรป่วน
  ได้ง่ายและรวดเร้ว

 10. ศุภิสรา อาทร

  เป้าหมายของการพัฒนาวัยรุ่น

  1. ร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากความบกพร่องทางกาย
  2. เอกลักษณ์แห่งตนเองดี
  3. มีการบริหารตนเองได้ดี
  4. มีความรับผิดชอบ
  5. มีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดี
  ปัญหาพฤติกรรมในวัยรุ่น
  ปัญหาที่พบได้บ่อยในวัยรุ่น
  1.ปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่
  2.ปัญหาการใช้สารเสพติด
  3.ปัญหาทางเพศ
  4.การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

  การป้องกันปัญหาวัยรุ่น

  1. การเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง ให้ความรักความอบอุ่น

  2. การฝึกให้รู้จักระเบียบวินัย การควบคุมตัวเอง

  3. การฝึกทักษะชีวิต ให้แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง มีทักษะในการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

  4. การสอนให้เด็กรู้จักคบเพื่อน ทักษะสังคมดี

  5. การฝึกให้เด็กมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

 11. จิราพร เสาะสูงเนิน

  แบ่งวัยรุ่นออกเป็น 3 ช่วง คือ

  วัยแรกรุ่น คือ ช่วงอายุ 10 – 14 ปี เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทุกระบบ ความคิดจะหมกมุ่น กังวลกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลกระทบต่อจิตใจทำให้อารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนง่าย
  วัยรุ่นตอนกลาง อายุ 14 – 16 ปี เป็นช่วงที่วัยรุ่นยอมรับสภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มเป้นสาวได้แล้ว และมุ่นค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเอง พัฒนาความเป็นตัวของตัวเองและพยายามท่จะเอาชนะความรู้สึกแบบเด็กๆที่ผูกพันและอยากพึ่งพาพ่อแม่
  วัยรุ่นตอนปลาย คือ ช่วงวัย 16 – 19 ปี จะเป็นช่วงที่สภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ ตัดสินใจในเรื่องของอนาคตของตัวเองโดยมองเห็นความสามารถที่จะพัฒนาต่อเพื่อสร้างอาชีพที่เหมาะสม บรรลุนิติภาวะในเชิงกฏหมาย
  สภาพร่างกาย

 12. ขนิษฐา บุญมา

  1ด้านร่างกาย คือ นํ้าหนักและส่วนสูง จะมีอัตราเพิ่มสูงสุด
  2ด้านจิตใจและอารมณ์ คือเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น ความเจ็บป่วย การเสื่อมของระบบต่างๆ กดดันทางอารมณ์3ด้านสังคม คือ ให้ความสำคัญกับเพื่อน ครอบครัว ติดเพื่อน ชอบแต่งตัวตามสมัย-ชอบเดินห้างสรรพสินค้า นุ่งน้อยห่มน้อย ระวังการถูกล่วงระเมิดทางเพศ
  4 ด้านสติปัญญา คือสนใจการเรียนชอบจดจำ ท่องบทเรียน ชอบเรียนภาษา ศิลปะ ความงาม
  จินตนาการคิดมาก

 13. น้ำฝน พันธ์พรม

  การเปลี่ยนแปลงร่างกายของวัยรุ่นดานร่างกาย ด้านจิตใจ และอารมณ์(เพศหญิง)
  1.ด้านร่างกาย
  1.1 หน้าอกขยาย เสียงแตกห้าว ส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
  1.2 ขนรักแร้ มีสิว มีกลิ่นตัว มีประจำเดือน และร่างกายผลิตฮอร์โมน
  2.อารมณ์
  2.1 มีอาร์มร้าย และ อารมณ์อ่อนไหวที่เขาเรียกว่า อารมณ์แปลปวน
  2.2 รักอิสระ รักสนุก ดื้อรั้น
  3.ด้านสังคม
  3.1 เป็นคนรักเพื่อน ชอบยุด้วยกันเป็นกลุ่ม

 14. มลฑกา สีสุดโท

  ใด้รู้การเปลี่ยนแปลงทางเพศค่ะ
  1 .วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน
  2. เสี่ยงการติดยาเสพติด และโรคทางเพศสัมพันธ์
  3. ผู้ชาย กล้ามเนื้อใหญ่,มีหนวดเครา,อกผาย,มีสิวกลิ่นตัว มีขนขึ้นที่ดับและผู้หญิง หน้าอกขยาย , สะโพกผายออก,เอวคอด, เสียงแหลมเล็ก, มีสิว-กลิ่นตัว,ขนขึ้นที่ลับ
  4. การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: